Art. 145. Afisarea sau publicarea hotararii de condamnare

(1) Afisarea hotararii definitive de condamnare sau publicarea acesteia se realizeaza pe cheltuiala persoanei juridice condamnate.

(2) Prin afisarea sau publicarea hotararii de condamnare nu poate fi dezvaluita identitatea altor persoane.

(3) Afisarea hotararii de condamnare se realizeaza in extras, in forma si locul stabilite de instanta, pentru o perioada cuprinsa intre o luna si 3 luni.

(4) Publicarea hotararii de condamnare se face in extras si in forma stabilita de instanta, prin intermediul presei scrise sau audiovizuale ori prin alte mijloace de comunicare audiovizuala, desemnate de instanta.

(5) Daca publicarea se face prin presa scrisa sau audiovizuala, instanta stabileste numarul aparitiilor, care nu poate fi mai mare de 10, iar in cazul publicarii prin alte mijloace audiovizuale durata acesteia nu poate depasi 3 luni.