Art. 149. Prescriptia executarii pedepsei

(1) Termenul de prescriptie a executarii pedepsei amenzii aplicate persoanei juridice este de 5 ani.

(2) Executarea pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice se prescrie intr-un termen de 3 ani, care curge de la data la care pedeapsa amenzii a fost executata sau considerata ca executata.

(3) Dispozitiile art. 161, art. 162 alin. (2) , art. 163 si art. 164 se aplica in mod corespunzator.