Group 1

Art. 151. Efectele comasarii si divizarii persoanei juridice

(1) In cazul pierderii personalitatii juridice prin fuziune, absorbtie sau divizare intervenita dupa comiterea infractiunii /raspunderea penala si consecintele acesteia se vor angaja:
a) in sarcina persoanei juridice create prin fuziune;
b) in sarcina persoanei juridice absorbante;
c) in sarcina persoanelor juridice care au fost create prin divizare sau care au dobandit fractiuni din patrimoniul persoanei divizate.

(2) In cazul prevazut la alin. (1) , la individualizarea pedepsei se va tine seama de cifra de afaceri, respectiv de valoarea activului patrimonial al persoanei juridice care a comis infractiunea, precum si de partea din patrimoniul acesteia care a fost transmisa fiecarei persoane juridice participante la operatiune.