Art. 158. Retragerea plangerii prealabile

(1) Retragerea plangerii prealabile poate interveni pana la pronuntarea unei hotarari definitive, in cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile.

(2) Retragerea plangerii prealabile inlatura raspunderea penala a persoanei cu privire la care plangerea a fost retrasa.

(3) Pentru persoanele lipsite de capacitate de exercitiu, retragerea plangerii prealabile se face numai de reprezentantii lor legali. in cazul persoanelor cu capacitate de exercitiu restransa, retragerea se face cu incuviintarea persoanelor prevazute de lege.

(4) In cazul infractiunilor pentru care punerea in miscare a actiunii penale este conditionata de introducerea unei plangeri prealabile, dar actiunea penala a fost pusa in miscare din oficiu in conditiile legii, retragerea plangerii produce efecte numai daca este insusita de procuror.

Plângerea prealabilă în procesul penal

Retragerea plangerii prealabile este un act juridic unilateral prin care persoana vatamat, ce a formulat plangerea prealabila, retracteaza aceasta plangere in mod irevocabil, astfel ca ea nu va mai putea reveni asupra retragerii. Retragerea plangerii prealabile poate avea loc fie personal, fie prin mandatar special. Retragerea plangerii se poate face si prin declaratie autentica (sau chiar atestata de avocat), care este inaintata la dosarul cauzei. Daca declaratia de renuntare a ajuns la registratura instantei in ziua procesului, dar dintr-o eroare a functionarilor aceasta nu a intrat la dosar, cauza aflandu-se in recurs, singura solutie este promovarea unei contestatii in anulare. [M.A. Hotca in Noul Cod penal comentat. Partea generala. Editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Universul juridic, Bucuresti 2014, p. 747]