Art. 167. Calculul termenului de reabilitare

(1) Termenele prevazute in art. 165 si art. 166 se socotesc de la data cand a luat sfarsit executarea pedepsei principale sau de la data cand aceasta s-a prescris.

(2) Pentru cei condamnati la pedeapsa amenzii, termenul curge din momentul in care amenda a fost achitata integral sau executarea ei s-a stins in orice alt mod.

(3) In caz de gratiere totala sau de gratiere a restului de pedeapsa, termenul curge de la data actului de gratiere, daca la acea data hotararea de condamnare era definitiva, sau de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare, daca actul de gratiere se refera la infractiuni in curs de judecata.

(4) In caz de suspendare sub supraveghere a executarii pedepsei, termenul curge de la data implinirii termenului de supraveghere.

(5) In cazul condamnarilor succesive, termenul de reabilitare se calculeaza in raport cu pedeapsa cea mai grea si curge de la data executarii ultimei pedepse.

In ipoteza unei gratieri partiale (reducere de pedeapsa), termenul de reabiitare va curge fie de la data intervenirii gratierii (daca s-a executat deja partea negratiata a pedepsei), fie de la data incheierii executarii partii negratiate de pedeapsa (daca gratierea partiala a intervenit in cursul judecatii sau pe parrcursul executarii care nu epuizase fractia de pedeapsa neacoperita de gratiere). In ceea ce priveste ipoteza unei gratieri conditiobnate, in tacerea legii, exista posibilitatea unor interpretari neunitare (aprecierea curgerii termenului de reabilitare fie de la data gratierii conditionate – confirmate ulterior, prin implinirea termenului de incercare – , fie de la data implinirii acestuia din urma). [M.I. Michinici, M. Dunea, Noul Cod penal. Comentarii pe articole, Editura Hamangiu, 2014, p. 286]