Art. 168. Conditiile reabilitarii judecatoresti

Cererea de reabilitare judecatoreasca se admite daca cel condamnat intruneste urmatoarele conditii:
a) nu a savarsit o alta infractiune in intervalul de timp prevazut in art. 166;
b) a achitat integral cheltuielile de judecata si si-a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotararea de condamnare, afara de cazul cand acesta dovedeste ca nu a avut posibilitatea sa le indeplineasca sau cand partea civila a renuntat la despagubiri.

Pentru a se dispune reabilitarea judecătorească trebuie îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de 168 Cod penal, respectiv: cel condamnat să nu fi săvârşit o altă infracţiune în intervalul de timp prevăzut de art. 166 şi acesta să fi achitat integral cheltuielile de judecată, respectiv şi-a îndeplinit obligaţiile civile stabilite prin hotărârea de condamnare, afară de cazul când acesta dovedeşte că nu a avut posibilitatea să le îndeplinească sau când partea civilă a renunţat la despăgubiri.
Împrejurarea că partea civilă nu mai poate obţine executarea silită a pretenţiilor civile datorită intervenţiei prescripţiei executării silite nu echivalează cu renunţarea la pretenţiile civile. [Tribunalul Satu-Mare, Sentința penală nr. 53 din 7 aprilie 2016, definitivă prin decizia nr. 25 din 27 iunie 2016 a Curții de Apel Oradea, portal.just.ro]