Art. 178. Informatii secrete de stat si inscrisuri oficiale

(1) Informatii secrete de stat sunt informatiile clasificate astfel, potrivit legii.

(2) Inscris oficial este orice inscris care emana de la o persoana juridica dintre cele la care se refera art. 176 ori de la persoana prevazuta in art. 175 alin. (2) sau care apartine unor asemenea persoane.