Art. 179. Arme

(1) Arme sunt instrumentele, dispozitivele sau piesele declarate astfel prin dispozitii legale.

(2) Sunt asimilate armelor orice alte obiecte de natura a putea fi folosite ca arme si care au fost intrebuintate pentru atac.