Art. 18. Dispozitii generale

(1) Nu constituie infractiune fapta prevazuta de legea penala, daca exista vreuna dintre cauzele justificative prevazute de lege.

(2) Efectul cauzelor justificative se extinde si asupra participantilor.

Cauzele justificative inlatura numai caracterul antijuridic (ilicit) al faptei prevazute de legea penala, iar nu vinovatia, sub forma imputabilitatii faptei.
Pentru a se retine existenta unei cauze justificative, pe de o parte, trebuie intrunite toate conditiile prevazute de lege (elementul obiectiv al cauzei justificative) si, pe de alta parte, este necesar ca faptuitorul sa fi constientizat ca actiuneaza in aceste conditii (elementul subiectiv al cauzei justificative).
Constatarea existentei unei cauze justificative produce efecte cu privire la fapta (in rem), care este considerata licita, fiind pe cale de consecinta inlaturat caraterul penal al acesteia. [M. Udroiu, Drept penal. Partea generala. Noul Cod penal, Editura C.H. Beck, Bucuresti 2014, p. 59]

Exista diferente de efecte juridice intre cauzele justificative si cauzele de neimputabilitate?