Art. 183. Consecinte deosebit de grave

Prin consecinte deosebit de grave se intelege o paguba materiala mai mare de 2. 000. 000 lei.