Art. 189. Omorul calificat

(1) Omorul savarsit in vreuna dintre urmatoarele imprejurari:
a) cu premeditare;
b) din interes material;
c) pentru a se sustrage ori pentru a sustrage pe altul de la tragerea la raspundere penala sau de la executarea unei pedepse;
d) pentru a inlesni sau a ascunde savarsirea altei infractiuni;
e) de catre o persoana care a mai comis anterior o infractiune de omor sau o tentativa la infractiunea de omor;
f) asupra a doua sau mai multor persoane;
g) asupra unei femei gravide;
h) prin cruzimi,
se pedepseste cu detentiune pe viata sau inchisoare de la 15 la 25 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Tentativa se pedepseste.

Premeditarea, ca formă agravantă a infracţiunii de omor presupune atât elemente de ordin psihic cât şi elemente obiective, respectiv acte pozitive premergătoare şi preparatorii pentru executarea acţiunii, necesitând existenţa unui interval de timp între momentul luării hotărârii infracţionale şi până la momentul executării infracţiunii, interval de timp înăuntrul căruia inculpatul săvârşeşte acte de pregătire de natură să întărească hotărârea luată şi să asigure realizarea ei, precum şi existenţa unei activităţi psihice de analiză asupra modului de acţiune, în scopul aducerii la îndeplinire a activităţii infracţionale.
Chiar dacă actul medico-legal atestă existenţa unor leziuni superficiale care ar fi fost comise cu 5-6 zile anterior omorului (echimoze), iar inculpatul a recunoscut că el a fost cel care a produs acele leziuni victimei într-un conflict anterior, acest lucru nu este suficient pentru a se putea concluziona că omorul a fost comis de inculpat cu premeditare, în condiţiile în care activitatea infracţională nu a fost precedată de activităţi de pregătire în acest scop. [Curtea de Apel Craiova, Sectia penala, Decizia nr. 1294/2014, portal.just.ro]