Art. 210. Traficul de persoane

(1) Recrutarea, transportarea, transferarea, adapostirea sau primirea unei persoane in scopul exploatarii acesteia, savarsita:
a) prin constrangere, rapire, inducere in eroare sau abuz de autoritate;
b) profitand de imposibilitatea de a se apara sau de a-si exprima vointa ori de starea de vadita vulnerabilitate a acelei persoane;
c) prin oferirea, darea, acceptarea sau primirea de bani ori de alte foloase in schimbul consimtamantului persoanei care are autoritate asupra acelei persoane, se pedepseste cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Traficul de persoane savarsit de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu se pedepseste cu inchisoare de la 5 la 12 ani.

(3) Consimtamantul persoanei victima a traficului nu constituie cauza justificativa.