Art. 227. Divulgarea secretului profesional

(1) Divulgarea, fara drept, a unor date sau informatii privind viata privata a unei persoane, de natura sa aduca un prejudiciu unei persoane, de catre acela care a luat cunostinta despre acestea in virtutea profesiei ori functiei si care are obligatia pastrarii confidentialitatii cu privire la aceste date, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Pentru a fi intrunite elementele constitutive ale infractiunii, cerinta esentiala cu privire la subiectul activ este ca acesta sa aiba obligatia de a pastra confidentialitatea cu privire la aceste date. Exisenta unei asemenea obligatii trebuie sa rezulte din lege, in intelesul larg – orice fel de norma care instituie o asemenea obligatie; in masura in care legea nu prevede obligatia de confidentialitate, insa ea se regaseste in intelegearea partilor – o conventie, un contract – , fapta nu constituie infractiune, incalcarea obligatiei contractuale atragand raspunderea civila. [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 374]