Art. 228. Furtul

(1) Luarea unui bun mobil din posesia sau detentia altuia, fara consimtamantul acestuia, in scopul de a si-l insusi pe nedrept, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Fapta constituie furt si daca bunul apartine in intregime sau in parte faptuitorului, dar in momentul savarsirii acel bun se gasea in posesia sau detentia legitima a altei persoane.

(3) Se considera bunuri mobile si inscrisurile, energia electrica, precum si orice alt fel de energie care are valoare economica.

Infracțiunea de distrugere vs tentativă la infracţiunea de furt.
Pentru a se reţine că făptuitorul a pus în executare hotărârea de a săvârşi o infracţiune de furt este necesar ca actele sale să corespundă tipicităţii obiective prevăzute de lege sau să fie intim legate de activităţile interzise de norma de incriminare, evidenţiind fără echivoc, rezoluţia infracţională.
Simpla deteriorare a peretelui PVC este un act de executare circumscris infracţiunii de distrugere în formă simplă prevăzută de art. 253 Cod penal şi nu de tentativă la furt calificat, aşa cum eronat a reţinut prima instanţă, actul nefiind de natură să releve univoc intenţia de sustragere. [Curtea de Apel Craiova, Sectia Penala, Decizia nr.449/2015, portal.just.ro]