Art. 242. Gestiunea frauduloasa

(1) Pricinuirea de pagube unei persoane, cu ocazia administrarii sau conservarii bunurilor acesteia, de catre cel care are ori trebuie sa aiba grija administrarii sau conservarii acelor bunuri se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cand fapta prevazuta in alin. (1) a fost savarsita de administratorul judiciar, de lichidatorul averii debitorului sau de un reprezentant sau prepus al acestora, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite in scopul de a dobandi un folos patrimonial se pedepsesc cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(4) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

Fapta inculpatului constând în aceea că, calitate de mandatar al persoanei vătămate, a încheiat contracte de vânzare-cumpărare pentru diferite suprafețe de teren, declarând fictiv sume mai mari de preț față de cel real, însușindu-și diferența și cauzând un prejudiciu de 178.808 lei, întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de gestiune frauduloasă, prev. de art. 242 alin 1 si 3 C.pen. [Curtea de Apel Galați, Decizia penală nr. 530/10 mai 2017, www.rolii.ro]