Art. 246. Deturnarea licitatiilor publice

Fapta de a indeparta, prin constrangere sau corupere, un participant de la o licitatie publica ori intelegerea intre participanti pentru a denatura pretul de adjudecare se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Trebuie observat ca legea nu face nicio distinctie referitor la organizarea si obiectul licitatiei publice; nu are relevanta daca este organizata de o institutie publica ori de o persoana juridica, daca are drept obiect atribuirea unor bunuri ori servicii, ori a unui imobil, conditia esentiala insa este ca licitatia sa fie publica, adica sa fie deschisa participarii oricarei persoane, prin licitatie publica se intelege si o achizitie publica; in acest caz nu are relevanta imprejurarea ca prin caietul de sarcini au fost impuse anumite conditii care fac eligibile numai anumite persoane juridice sau fizice. [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 403]