Art. 253. Distrugerea

(1) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun apartinand altuia ori impiedicarea luarii masurilor de conservare sau de salvare a unui astfel de bun, precum si inlaturarea masurilor luate se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

(2) Distrugerea unui inscris sub semnatura privata, care apartine in tot sau in parte altei persoane si serveste la dovedirea unui drept de natura patrimoniala, daca prin aceasta s-a produs o paguba, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3) Daca fapta prevazuta in alin. (1) priveste bunuri care fac parte din patrimoniul cultural, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.

(4) Distrugerea, degradarea sau aducerea in stare de neintrebuintare a unui bun, savarsita prin incendiere, explozie ori prin orice alt asemenea mijloc si daca este de natura sa puna in pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(5) Dispozitiile prevazute in alin. (3) si alin. (4) se aplica chiar daca bunul apartine faptuitorului.

(6) Pentru faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(7) Tentativa faptelor prevazute in alin. (3) si alin. (4) se pedepseste.

Infracțiunea de distrugere vs tentativă la infracţiunea de furt.
Pentru a se reţine că făptuitorul a pus în executare hotărârea de a săvârşi o infracţiune de furt este necesar ca actele sale să corespundă tipicităţii obiective prevăzute de lege sau să fie intim legate de activităţile interzise de norma de incriminare, evidenţiind fără echivoc, rezoluţia infracţională.
Simpla deteriorare a peretelui PVC este un act de executare circumscris infracţiunii de distrugere în formă simplă prevăzută de art. 253 Cod penal şi nu de tentativă la furt calificat, aşa cum eronat a reţinut prima instanţă, actul nefiind de natură să releve univoc intenţia de sustragere. [Curtea de Apel Craiova, Sectia Penala, Decizia nr.449/2015, portal.just.ro]