Art. 254. Distrugerea calificata

(1) Daca faptele prevazute in art. 253 au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Dezastrul consta in distrugerea sau degradarea unor bunuri imobile ori a unor lucrari, echipamente, instalatii sau componente ale acestora si care a avut ca urmare moartea sau vatamarea corporala a doua sau mai multor persoane.