Art. 260. Ruperea de sigilii

(1) Inlaturarea ori distrugerea unui sigiliu legal aplicat se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.

(2) Daca fapta a fost savarsita de custode, pedeapsa este inchisoarea de la 6 luni la 2 ani sau amenda.