Art. 278. Incalcarea solemnitatii sedintei

Intrebuintarea de cuvinte ori gesturi jignitoare sau obscene, de natura sa perturbe activitatea instantei, de catre o persoana care participa sau asista la o procedura care se desfasoara in fata instantei, se pedepseste cu inchisoare de la o luna la 3 luni sau cu amenda.

Subiectul activ al infractiunii poate fi orice persoana care participa sau asista la o procedura care se desfasoara in fata instantei, cu exceptia judecatorului, procurorului si grefierului de sedinta, intrebuintarea de catre acestia a unor expresii jignitoare urmand sa intruneasca elementele constitutive ale infractiunii de purtare abuziva prevazuta de art. 296 NCP. [M. Udroiu, V. Constantinescu, Noul Cod penal. Codul penal anterior: prezentare comparativa, observatii, ghid de aplicare, legea penala mai favorabila, Editura Hamangiu, 2014, p. 372]