Art. 306. Obtinerea ilegala de fonduri

(1) Folosirea ori prezentarea de documente sau date false, inexacte ori incomplete, pentru primirea aprobarilor sau garantiilor necesare acordarii finantarilor obtinute sau garantate din fonduri publice, daca are ca rezultat obtinerea pe nedrept a acestor fonduri, se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(2) Tentativa se pedepseste.

Fapta de inducere în eroare a autorităţii contractante în scopul acordării finanţării din fondurile bugetului de stat al României, prin utilizarea celor două adeverinţe false, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, nu corespunde infracţiunii de înşelăciune prevăzute de art. 244 C. pen., ci infracţiunii de obţinere ilegală de fonduri, prevăzute de art. 306 C. pen.
Rezultă, astfel, că infracţiunea de obţinere ilegală de fonduri reprezintă o formă specială de înşelăciune prin utilizare ori prezentarea de documente sau date false, inexacte sau incomplete, ceea ce corespunde infracţiunii de înşelăciune în formă calificată prevăzute de art. 244 alin. 2 C. pen., însă, dat fiind caracterul special şi complex al infracţiunii prevăzută de art. 306 C. pen. în vigoare, această infracţiune trebuie reţinută în mod prioritar.
Dispoziţiile art. 244 C. pen. reglementează varianta tip a infracţiunii de înşelăciune, al cărei obiect juridic îl constituie protejarea în general a încrederii în relaţiile sociale, pe când infracţiunea prevăzută de art. 306 C. pen. are un obiect juridic mai specific ce vizează protejarea relaţiilor sociale referitoare la corectitudinea solicitării şi obţinerii finanţărilor din fondurile publice. [Curtea de Apel Târgu Mureș, Decizia penală nr 282A/2014, portal.just.ro]