Art. 308. Infractiuni de coruptie si de serviciu comise de alte persoane

(1) Dispozitiile art. 289-292, 295, 297-301 si 304 privitoare la functionarii publici se aplica in mod corespunzator si faptelor savarsite de catre sau in legatura cu persoanele care exercita, permanent ori temporar, cu sau fara o remuneratie, o insarcinare de orice natura in serviciul unei persoane fizice dintre cele prevazute la art. 175 alin. (2) ori in cadrul oricarei persoane juridice.

(2) In acest caz, limitele speciale ale pedepsei se reduc cu o treime.

CCR. Dispoziții neconstituționale privind incriminarea conflictului de interese

ICCJ. Dispoziţiile art. 308 din Codul penal reprezintă o variantă atenuată a infracţiunii de delapidare