Art. 319. Falsificarea de instrumente de autentificare straine

Dispozitiile cuprinse in prezentul capitol se aplica si atunci cand fapta priveste instrumente de autentificare sau de marcare folosite de autoritatile unui stat strain.