Art. 320. Falsul material in inscrisuri oficiale

(1) Falsificarea unui inscris oficial, prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod, de natura sa produca consecinte juridice, se pedepseste cu inchisoarea de la 6 luni la 3 ani.

(2) Falsul prevazut in alin. (1) , savarsit de un functionar public in exercitiul atributiilor de serviciu, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) Sunt asimilate inscrisurilor oficiale biletele, tichetele sau orice alte imprimate producatoare de consecinte juridice.

(4) Tentativa se pedepseste.

Falsificarea unei copii simple a unui înscris nu întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals material în înscrisuri oficiale, fiind necesar ca înscrisul să aibă valoare probatorie, legea penală ocrotind, nu înscrisul în sine, ci încrederea datorată înscrisului. (…)
O copie simplă a unui înscris oficial nu poate fi asimilată, conform legii penale, cu un înscris oficial, motiv pentru care nu i se poate conferi aptitudinea de a produce efectele juridice proprii înscrisului de pe care această copie este efectuată. O astfel de semnificație o pot avea duplicatele, tripicatele, copiile legalizate sau certificate ale unui înscris oficial.[Curtea de Apel Iași, Decizia penală nr. 133 din 6 martie 2018, www.rolii.ro]