Art. 330. Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa din culpa

(1) Neindeplinirea indatoririlor de serviciu sau indeplinirea lor defectuoasa, din culpa, de catre angajatii care gestioneaza infrastructura feroviara ori ai operatorilor de transport, interventie sau manevra, daca prin aceasta se pune in pericol siguranta mijloacelor de transport, interventie sau manevra pe calea ferata, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cand fapta a avut ca urmare un accident de cale ferata, pedeapsa este inchisoarea de la unu la 5 ani.