Art. 336. Conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante

(1) Conducerea pe drumurile publice a unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere de catre o persoana care, la momentul prelevarii mostrelor biologice, are o imbibatie alcoolica de peste 0,80 g/l alcool pur in sange se pedepseste cu inchisoare de la unu la 5 ani sau cu amenda. ||Sintagma „la momentul prelevării mostrele biologice” din cuprinsul dispozițiilor art.336 alin.(1) din Codul penal este neconstituţională.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza si persoana, aflata sub influenta unor substante psihoactive, care conduce un vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere.

(3) Daca persoana aflata in una dintre situatiile prevazute in alin. (1) si alin. (2) efectueaza transport public de persoane, transport de substante sau produse periculoase ori se afla in procesul de instruire practica a unor persoane pentru obtinerea permisului de conducere sau in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

Dezlegare chestiune de drept privind conținutul constitutiv al infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului

A se vedea Decizia nr. 3/2014/Dezlegare chestiune de drept

Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 732/16.12.2014 s-a stabilit că sintagma” la momentul prelevării mostrelor biologice” din cuprinsul dispoziţiilor art. 336 alin. 1 din C.pen. este neconstituţională.
S-a reţinut de către instanţa de contencios constituţional că îmbibaţia alcoolică se determină prin analiza toxicologică a mostrelor biologice recoltate la un moment mai mult sau mau puţin îndepărtat de momentul săvârşirii infracţiunii care este cel al depistării în trafic a conducătorului vehiculului şi astfel condiţia ca îmbibaţia alcoolică de peste 0,80 gr/l alcool pur în sânge să existe la momentul prelevării mostrelor biologice plasează consumarea infracţiunii la un moment ulterior săvârşirii ei, în condiţiile în care de esenţa infracţiunilor de pericol este faptul că acestea se consumă la momentul săvârşirii lor.
S-a considerat în acest sens că stabilirea gradului de îmbibaţie alcoolică şi implicit încadrarea în sfera ilicitului penal în funcţie de momentul prelevării mostrelor biologice, care nu poate fi întotdeauna imediat următor săvârşirii faptei constituie un criteriu aleatoriu şi exterior conduitei făptuitorului în vederea tragerii la răspundere penală, în contradicţie cu normele constituţionale şi convenţionale sănătate.
Curtea apreciază, prin urmare, că din punct de vedere al normelor de incriminare prin înlăturarea sintagmei „la momentul prelevării mostrelor biologice” se revine la vechea soluţie legislativă (constituind infracţiune fapta de a conduce pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană ce are o îmbibatie mai mare de 0,80 gr/l alcool pur în sânge), obligaţia organelor de cercetare penală fiind aceea de a administra probe pentru a stabili alcoolemia conducătorului auto la momentul conducerii pe drumurile publice a unui autovehicul si că nicidecum nu poate fi vorba de o „dezincriminare” a faptei. [Curtea de Apel București, Secția a II-a Penală, Decizia penală nr.626/A/08.04.2016, portal.just.ro]

Declararea neconstituţională a sintagmei „la momentul prelevării probelor biologice” din cuprinsul art. 336 alin. 3 Cod penal nu prezintă relevanţă sub aspectul legalităţii incriminării, nefiind dezincriminată fapta conducătorului auto de a conduce un autovehicul pe drumurile publice având o concentraţie alcoolică peste limita legală, pronunţarea condamnării depinzând de împrejurarea ca valoarea alcoolemiei la momentul surprinderii în trafic să depăşească limita legală (0,80gr/l).
Recoltarea unei singure probe biologice, deşi face imposibil calculul retroactiv al alcoolemiei, nu a fost invocată de inculpat în faza de judecată la instanţa de fond, care a recunoscut în totalitate săvârşirea infracţiunii descrisă în actul de sesizare şi a optat pentru judecarea cauzei în procedura abreviată a recunoaşterii învinuirii, prev. de art. 374 alin. 4, art. 375 Cod procedură penală, exclusiv pe baza probelor administrate în faza urmăririi penale, pe care le-a recunoscut şi însuşit. În aceste condiţii, nu există nicio probă care să justifice concluzia că la momentul suprinderii în trafic, inculpatul D.D.I. avea o concentraţie alcoolică sub limita legală, iar în raport intervalul scurt (45 min) dintre momentul testării cu aparatul alcooltest (19:25) şi cel al recoltării singurei probe biologice (20:15) apare ca neplauziilă posibilitatea creşterii concentraţiei alcoolice cu 0.25 gr./l, aceasta fiind cel puţin teoretic în scădere în considerarea orei (10:00) la care a avut loc ingestia de alcool, astfel cum a fost declarată de inculpat potrivit procesului verbal de recoltare. Totodată, Curtea reţine că imposibilitatea realizării calculului retroactiv al alcoolemiei nu este datorată culpei organelor judiciare, ci atitudinii inculpatului care a refuzat prelevarea celei de-a doua probe, aşa cum s-a consemnat în procesul verbal de recoltare întocmit de U.P.U. – Spitaul Judeţean de Urgenţă Slatina, împrejurare care, alături de recunoaşterea totală şi necondiţionată a faptei şi a probelor de vinovăţie administrate exclusiv în faza urmăririi penale, se coroborează în mod pertinent şi suficient, excluzând orice dubiu asupra vinovăţiei inculpatului.” [Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 1710/2015, portal.just.ro]

”În ceea ce privește infracțiunea de conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are o îmbibație alcoolică de peste 0,80 mg/l alcool pur în sânge prevăzută de art. 87 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 R [art. 336 NCP, s.n.], instanța apreciază că în cauză nu sunt întrunite toate elementele constitutive ale infracțiunii, respectiv nu se poate stabili cu certitudine concentrația de alcool din sânge la momentul săvârșirii faptei. Astfel, în mod cert fapta a fost săvârșită la data de 16.10.2013, ora 20.15 – ora opririi în trafic a inculpatului, iar alcoolemia a fost stabilită la un interval orar foarte mare (de mai mult de 30 de min. de la testarea cu etilotestul și la o distanță de oră și douăzeci de minute de la momentul opririi în trafic ), la ora 21,35 conform buletinului de analiză toxicologică eliberat de SML Călărași, din analiza probelor de sânge reieșind că inculpatul a avut o îmbibație alcoolică de 0,90 g/l alcool pur în sânge la acel moment, deci foarte apropiată de limita legală de 0,8 g/l.
Mai mult decât atât, există un dubiu cu privire la testarea cu aparatul etilotest la ora 20,50, în condițiile în care inculpatul a fost oprit în trafic cu 35 minute mai devreme, la d.u.p. nefiind atașat rezultatul testării, care ar fi dat posibilitatea verificării orei.
Pentru considerentele mai sus arătate, în temeiul art. 396 alin. 5 C.p.p. raportat la art. 16 alin. 1 lit. c) C.proc.pen. va achita pe inculpat.”[Judecatoria Călărași, Sentința penală nr. 241/18 septembrie 2015, www.rolii.ro]