Art. 337. Refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice

Refuzul ori sustragerea conducatorului unui vehicul pentru care legea prevede obligativitatea detinerii permisului de conducere ori a instructorului auto, aflat in procesul de instruire, sau a examinatorului autoritatii competente, aflat in timpul desfasurarii probelor practice ale examenului pentru obtinerea permisului de conducere, de a se supune prelevarii de mostre biologice necesare in vederea stabilirii alcoolemiei ori a prezentei unor substante psihoactive se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Deși situația premisă a elementului material al infracțiunii incriminate de art. 337 C.pen., este ca persoana care refuză, se împotrivește ori se sustrage recoltării probelor biologice ori testării aerului expirat să aibă calitatea de conducător auto, textul de lege nu condiționează, sub nicio formă, existența infracțiunii de oprirea autoturismului în trafic, nefiind vorba de o infracțiune flagrantă, fiind îndeplinită situația premisă și în situația în care inculpatul, a condus autoturismul în momente anterioare solicitării de a se supune testării aerului expirat.  [Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, Decizia nr. 418/2016, portal.just.ro]

Nu se poate considera că inculpatul – trimis în judecată pentru refuzul sau sustragerea de la prelevarea de mostre biologice, infracțiune prevăzută de art. 337 C.pen. – s-a aflat la momentul săvârșirii faptei în stare de necesitate, chiar dacă prezintă diagnosticul de “fobie de ace” în condițiile în care recoltarea probelor de sânge necesare pentru stabilirea alcoolemiei s-ar fi efectuat sub supravegherea unui medic, ce ar fi putut interveni imediat ce inculpatului i-ar fi apărut manifestările specifice fobiilor, neexistând astfel nici cel mai mic pericol care să îi amenințe viața, integritatea corporală sau sănătatea acestuia. [Judecătoria Cornetu, Sentința penală nr. 190 din 6 mai 2016, definitivă prin respingerea apelului inculpatului ca tardiv, www.rolii.ro]

Raportul psihologic de constatare a fobiei de ace nu are relevanță din punct de vedere al existenței faptei și a vinovăției inculpatului, în cauză fiind întrunite în mod cumulativ condițiile prevăzute de art. 17 cod penal care permit antrenarea răspunderii penale a inculpatului în comiterea faptei, răspundere penală care nu poate fi înlăturată numai prin invocarea unei fobii de natură psihologică la anumiți stimuli inerenți unor proceduri medicale specifice, proceduri medicale care sunt admise de legea penală, prin raportare la legea specială care reglementează circulația pe drumurile publice, de metodologia și de normele de aplicare ale acesteia din urmă. [Curtea de Apel Ploiești, Decizia penală nr. 119/2017, www.rolii.ro]

În cazul infracţiunii de refuz sau sustragere de la prelevarea de mostre biologice prevăzută în art. 337 C. pen., judecată conform procedurii privind recunoaşterea învinuirii, instanţa poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei, în ipoteza în care constată că săvârşirea infracţiunii constituie un act de conduită izolat, comis de o persoană tânără, care exercită o profesie şi a cărei conduită anterioară demonstrează că este bine integrată în familie şi în societate, iar în cauză nu sunt incidente dispoziţiile art. 80 alin. (2) C. pen. privind situaţiile în care nu se poate dispune renunţarea la aplicarea pedepsei. [ICCJ, Secţia penală, decizia nr. 481/A din 21 decembrie 2015, www.scj.ro]