Art. 345. Nerespectarea regimului materialelor nucleare sau al altor materii radioactive

(1) Primirea, detinerea, folosirea, cedarea, modificarea, instrainarea, dispersarea, expunerea, productia, procesarea, manipularea, depozitarea intermediara, importul, exportul ori depozitarea finala, transportul sau deturnarea materialelor nucleare ori a altor materii radioactive, precum si orice operatie privind circulatia acestora, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3 la 10 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(2) Sustragerea materialelor nucleare sau a altor materii radioactive se pedepseste cu inchisoarea de la 5 la 12 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(3) Daca faptele prevazute la alin. (1) si (2) au pus in pericol alte persoane sau bunuri, au produs vatamarea corporala a uneia ori mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 7 la 15 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(4) In cazul in care faptele prevazute la alin. (1) si (2) au avut ca urmare moartea uneia sau mai multor persoane, pedeapsa este inchisoarea de la 10 la 20 de ani si interzicerea exercitarii unor drepturi.

(5) Daca faptele prevazute la alin. (1) , (3) si (4) au fost savarsite din culpa, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumatate.

(6) Prin exceptie de la dispozitiile art. 137 alin. (2), in cazul infractiunii prevazute in prezentul articol, suma corespunzatoare unei zile-amenda pentru persoana juridica este cuprinsa intre 500 lei si 25.000 lei.