Art. 362. Alterarea integritatii datelor informatice

Fapta de a modifica, sterge sau deteriora date informatice ori de a restrictiona accesul la aceste date, fara drept, se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

Elementul material al variantei normative prevăzute de legiuitor constă în următoarele acțiuni ce implică efecte negative asupra stării datelor și/sau afectează capacitatea de funcționare sau procesare în maniera prevăzută sau așteptată de persoana care dispune de sistemele informatice: modificare, ștergere, deteriorare sau restricționarea abuzivă a accesului la date informatice.
Ștergerea de date informatice este echivalentă cu distrugerea de obiecte materiale și include distrugerea suportului pe care acestea sunt stocate, supraimprimarea lor, modificarea tabelei de alocare a fișierelor etc.
Modificarea datelor informatice înseamnă alterarea în orice mod, schimbarea sau criptarea lor (aceste operațiuni pot fi realizate manual sau prin intermediul contaminaților informatici: viruși, viermi sau cai troieni informatici).
Deteriorarea datelor se referă la alterarea datelor sau programelor informatice, ca urmare a unor acțiuni fizice sau logice ce rezultă în inutilizabilitatea datelor sau sistemelor informatice.
Prin restricționarea accesului la date informatice se înțelege totalitatea actelor prin care datele nu mai sunt accesibile, într-un interval de timp rezonabil sau așteptat, persoanelor sau programelor informatice autorizate a le accesa sau procesa.
Activitățile menționate mai sus se pot realiza prin inserarea de programe malțioase: viruși, viermi, cai troieni sau alte tipuri de malware. [I. Vasiu în Explicațiile noului Cod penal, volumul IV, art. 257-366, Editura Universul Juridic, București 2016, p. 872]