Art. 374. Pornografia infantila

(1) Producerea, detinerea, procurarea, stocarea, expunerea, promovarea, distribuirea, precum si punerea la dispozitie, in orice mod, de materiale pornografice cu minori se pedepsesc cu inchisoarea de la un an la 5 ani.

(1^1) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se pedepseste si indemnarea sau recrutarea unui minor in scopul participarii lui in cadrul unui spectacol pornografic, obtinerea de foloase de pe urma unui astfel de spectacol in cadrul caruia participa minori sau exploatarea unui minor in orice alt fel pentru realizarea de spectacole pornografice.

(1*2) Vizionarea de spectacole pornografice in cadrul carora participa minori se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Daca faptele prevazute in alin. (1) au fost savarsite printr-un sistem informatic sau alt mijloc de stocare a datelor informatice, pedeapsa este inchisoarea de la 2 la 7 ani.

(3) Accesarea, fara drept, de materiale pornografice cu minori, prin intermediul sistemelor informatice sau altor mijloace de comunicatii electronice, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(3^1) Daca faptele prevazute la alin. (1), (11), (12) si (2) au fost savarsite in urmatoarele imprejurari:
a) de catre un membru de familie;
b) de catre o persoana in a carei ingrijire, ocrotire, educare, paza sau tratament se afla minorul sau de o persoana care a abuzat de pozitia sa recunoscuta de incredere sau de autoritate asupra minorului;
c) fapta a pus in pericol viata minorului, limitele speciale ale pedepselor se majoreaza cu o treime.

(4) Prin materiale pornografice cu minori se intelege orice material care prezinta un minor ori o persoana majora drept un minor, avand un comportament sexual explicit sau care, desi nu prezinta o persoana reala, simuleaza, in mod credibil, un minor avand un astfel de comportament, precum si orice reprezentare a organelor genitale ale unui copil cu scop sexual.

(4^1) Prin spectacol pornografic se intelege expunerea in direct adresata unui public, inclusiv prin tehnologia informatiilor si comunicatiilor, a unui copil implicat intr-un comportament sexual explicit ori a organelor genitale ale unui copil, cu scop sexual.

(5) Tentativa se pedepseste.