Art. 378. Abandonul de familie

(1) Savarsirea de catre persoana care are obligatia legala de intretinere, fata de cel indreptatit la intretinere, a uneia dintre urmatoarele fapte:
a) parasirea, alungarea sau lasarea fara ajutor, expunandu-l la suferinte fizice sau morale;
b) neindeplinirea, cu rea-credinta, a obligatiei de intretinere prevazute de lege;
c) neplata, cu rea-credinta, timp de 3 luni, a pensiei de intretinere stabilite pe cale judecatoreasca, se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Cu aceeasi pedeapsa se sanctioneaza neexecutarea, cu rea-credinta, de catre cel condamnat a prestatiilor periodice stabilite prin hotarare judecatoreasca, in favoarea persoanelor indreptatite la intretinere din partea victimei infractiunii.

(3) Actiunea penala se pune in miscare la plangerea prealabila a persoanei vatamate.

(4) Fapta nu se pedepseste daca, inainte de terminarea urmaririi penale, inculpatul isi indeplineste obligatiile.

(5) Daca, pana la ramanerea definitiva a hotararii de condamnare, inculpatul isi indeplineste obligatiile, instanta dispune, dupa caz, amanarea aplicarii pedepsei sau suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere, chiar daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru aceasta.

Din analiza infracțiunii în forma prevăzută la alin. (2), reiese că subiectul activ al acesteia este calificat, putând fi doar persoana care a fost condamnată la prestaţii periodice prin hotărâre judecătorească în favoarea persoanelor îndreptăţite la întreţinere din partea victimei infracţiunii. Din interpretarea în oglindă a aceluiaşi text reiese că şi subiectul pasiv este calificat, acesta fiind persona îndreptăţită la întreţinere din partea victimei infracţiunii, obligaţie transferată condamnatului prin hotărâre judecătorească.[Curtea de Apel Craiova, Decizia penală nr. 256/2016, portal.just.ro]