Art. 392. Fapte savarsite in legatura cu un referendum

Dispozitiile art. 385-391 se aplica in mod corespunzator si in cazul faptelor savarsite cu prilejul unui referendum.