Art. 415. Incalcarea consemnului

(1) Incalcarea regulilor serviciului de paza, interventie, insotire sau de securitate se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

(2) Incalcarea consemnului de catre santinela aflata in post la depozitele de armament, munitii sau alte materiale explozive ori in alte posturi de un deosebit interes militar sau de stat se pedepseste cu inchisoarea de la unu la 5 ani.

(3) Faptele prevazute in alin. (1) si alin. (2) savarsite in timp de razboi, pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta se pedepsesc cu inchisoarea de la 3 la 10 ani.