Group 1

Art. 430

Dispozitiile art. 424-426, 428 si 429 se aplica in mod corespunzator si in cazul aeronavelor militare.