Art. 45. Pedepsele complementare, pedepsele accesorii si masurile de siguranta in caz de pluralitate de infractiuni

(1) Daca pentru una dintre infractiunile savarsite s-a stabilit si o pedeapsa complementara, aceasta se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(2) Cand s-au stabilit mai multe pedepse complementare de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, acestea se aplica alaturi de pedeapsa principala.

(3) Daca s-au stabilit mai multe pedepse complementare de aceeasi natura si cu acelasi continut:
a) in caz de concurs de infractiuni sau de pluralitate intermediara se aplica cea mai grea dintre acestea;
b) in caz de recidiva, partea neexecutata din pedeapsa complementara anterioara se adauga la pedeapsa stabilita pentru noua infractiune.

(4) In cazul condamnarilor succesive pentru infractiuni concurente, partea din pedeapsa complementara executata pana la data contopirii pedepselor principale se scade din durata pedepsei complementare aplicate pe langa pedeapsa rezultata.

(5) Daca pe langa pedepsele principale au fost stabilite una sau mai multe pedepse accesorii, se aplica dispozitiile alin. (1) -(3) , pedeapsa accesorie rezultata executandu-se pana la executarea sau considerarea ca executata a pedepsei principale.

(6) Masurile de siguranta de natura diferita sau chiar de aceeasi natura, dar cu un continut diferit, luate in cazul infractiunilor savarsite, se cumuleaza.

(7) Daca s-au luat mai multe masuri de siguranta de aceeasi natura si cu acelasi continut, dar pe durate diferite, se aplica masura de siguranta cu durata cea mai mare. Masurile de siguranta luate conform art. 112 se cumuleaza.

Hotărârea apelată este nelegală cu privire la modalitatea de aplicare a pedepsei complementare şi a pedepsei accesorii, după soluţionarea antecedentelor penale.
În acest sens, se constată că legea prevede, atât pentru infracțiunea de viol, prev. de art. 218 alin. 1 C.pen., cât și pentru infracțiunea de tâlhărie calificată, prev. de art. 233 – art.234 alin. 1 lit. d şi f C.pen., aplicarea obligatorie a pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi, pe lângă pedeapsa închisorii.
De asemenea, odată aplicată pedeapsa complementară a interzicerii exercitării unor drepturi, devine obligatorie aplicarea pedepsei accesorii a interzicerii exercitării acelorași drepturi, care au fost interzise ca pedeapsă complementară, conform art.65 alin.1 C.pen.
Prin urmare, se impunea aplicarea pedepsei complementare a interzicerii exercitării unor drepturi pentru fiecare infracțiune în parte, potrivit art.67 alin.1, 2 C.pen., și apoi a pedepsei accesorii aferente, de asemenea pentru fiecare infracțiune în parte.
Ulterior, potrivit art.45 C.pen., se stabileau pedepsele complementare și accesorii ce urmau să se execute în cazul pluralității de infracțiuni. [Curtea de Apel Galați, Decizia penală nr. 774/A/25.06.2015, portal.just.ro]