Art. 46. Autorul si coautorii

(1) Autor este persoana care savarseste in mod nemijlocit o fapta prevazuta de legea penala.

(2) Coautori sunt persoanele care savarsesc nemijlocit aceeasi fapta prevazuta de legea penala.

In ipoteza infractiunilor continue, coautoratul poate sa se realizeze oricand pe parcursul savarsirii infractiunii prin alaturarea succesiva sau se pot chiar substitui coautorii (de exemplu, in cazul privarii ilegale de libertate a unei persoane in mod ilegal).
La infractiunile continuate, coautorii pot savarsi impreuna toate actele din componenta acesteia sau numai unele dintre ele; raspunderea coautorilor succesivi se limiteaza numai la actele la a caror savarsire au cooperat efectiv (de exemplu, o infractiune de furt savarsita in mod continuat constand din cinci acte succesive, unul dintre coautori a contribuit in mod nemijlocit la savarsirea a patru acte, iar altul numai la trei acte; fiecare raspunde pentru numarul respectiv de acte savarsite). [I. Pascu in Noul Cod penal comentat. Partea generala. Editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Universul juridic, Bucuresti 2014, p. 326]

La infractiunile unde legea cere ca subiectul nemijlocit (autorat) sa aiba o anumita calitate (de exemplu, functionar public, cetatean roman, cetatean strain, militar, gestionar, administrator etc.), pentru existenta coautoratului este necesar ca toti care au savarsit nemijlocit fapta sa aiba aceasta calitate. In caz contrar, cei care nu au calitatea mentionata vor fi considerati complici la aceasta fapta. [I. Pascu in Noul Cod penal comentat. Partea generala. Editia a II-a, revizuita si adaugita, Editura Universul juridic, Bucuresti 2014, p. 329]

În ceea ce priveşte pe inculpatul S, deşi acesta a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunii de tâlhărie urmată de moartea victimei prevăzută de art. 236 Cod penal raportat la art. 234 al. 1 lit. d şi f Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. e Cod penal, instanţa a apreciat că fapta săvârşită de acesta întruneşte doar elementele infracţiunii de tâlhărie prevăzută de art. 234 al. 1 lit. d şi f Cod penal cu aplicarea art. 77 lit. e Cod penal, motivat de următoarele:
Potrivit dispoziţiilor art. 46 al. 2 Cod penal, coautori sunt persoanele care săvârşesc nemijlocit aceeaşi faptă prevăzută de legea penală. Doctrina juridică a stabilit că pentru existenţa coautoratului, este necesar să existe o unitate indivizibilă a acţiunilor mai multor făptuitori şi cooperarea subiectivă a acestora.
Raportat la aspectele menţionate se constată că, în cazul infracţiunii de faţă, era necesar ca fiecare din inculpaţi să fi săvârşit împotriva victimei M. Gh., acte de violenţă sau de sustragere a banilor, pentru a exista o unitate indivizibilă a acţiunilor acestora. Or, în cauză, inculpatul Ş. nu s-a aflat nici un moment în camera în care era victima M.Gh., nu a lovit şi nici nu a sustras bani de la aceasta, ci doar a imobilizat-o pe persoana vătămată M.E., care se afla în altă cameră, pentru ca inculpatul T.. să poată sustrage banii victimei.
În consecinţă, în cauză este întrunită doar condiţia cooperării subiective a inculpaţilor, în sensul că aceştia s-au înţeles să sustragă bani de la cei doi bătrâni, după imobilizarea lor, însă nu se poate reţine că a existat o unitate indivizibilă a acţiunilor lor, în condiţiile în care atât exercitarea de violenţe asupra victimei cât şi sustragerea banilor s-a realizat doar de inculpatul T. [Tribunalul Neamț, Sentinţa penală nr. 47/P/06.05.2015, portal.just.ro]