Group 1

Art. 53. Pedepsele principale

Pedepsele principale sunt:
a) detentiunea pe viata;
b) inchisoarea;
c) amenda.