Art. 55. Pedepsele complementare

Pedepsele complementare sunt:
a) interzicerea exercitarii unor drepturi;
b) degradarea militara;
c) publicarea hotararii de condamnare.

NCP nu contine un text care sa prevada explicit faptul ca pedepsele complementare nu se aplica minorului, aceasta concluzie rezulta insa din art. 133, unde se precizeaza ca masurile educative (atat cele neprivative de libertate, cat si cele privative de libertate) nu atrag interdictii, decaderi sau incapacitati. In doctrina s-a sustinut ca ar fi fost mai bine sa se reproduca textul art. 109 alin. (3) CP 1969, spre a se evita unele eventuale interpretari gresite in activitatea instantelor judecatoresti (St. Danes).
Prevederea explicita ar fi fost inutila si chiar neconcordanta cu filozofia NCP. Art. 67 este foarte clar in sensul ca pedepsele complementare se aplica numai in conditiile stabilirii unei pedepse principale. Or, in conditiile in care minorilor, sub imperiul NCP, nu li se mai aplica pedepse, ci doar masuri educative, pedepsele complementare nu pot fi stabilite pe langa aceste masuri. [C. Voicu, A. S. Uzlau, R. Morosanu, C. Ghigheci, Noul Cod penal, Ghid de aplicare pentru practicieni, Editura Hamangiu, Bucuresti 2014, p. 97]