Art. 62. Amenda care insoteste pedeapsa inchisorii

(1) Daca prin infractiunea savarsita s-a urmarit obtinerea unui folos patrimonial, pe langa pedeapsa inchisorii, se poate aplica si pedeapsa amenzii.

(2) Limitele speciale ale zilelor-amenda prevazute in art. 61 alin. (4) lit. b) si lit. c) se determina in raport de durata pedepsei inchisorii stabilite de instanta si nu pot fi reduse sau majorate ca efect al cauzelor de atenuare ori agravare a pedepsei.

(3) La stabilirea cuantumului sumei corespunzatoare unei zile-amenda se va tine seama de valoarea folosului patrimonial obtinut sau urmarit.