Art. 86. Supravegherea

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 85 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)- c) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. d)- j) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 85 alin. (2) lit. a)- d), intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile ce ii revin;
c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.