Art. 87. Modificarea sau incetarea obligatiilor

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere au intervenit motive care justifica fie impunerea unor noi obligatii, fie sporirea sau diminuarea conditiilor de executare a celor existente, instanta dispune modificarea obligatiilor in mod corespunzator, pentru a asigura persoanei supravegheate sanse sporite de indreptare.

(2) Instanta dispune incetarea executarii unora dintre obligatiile pe care le-a impus, atunci cand apreciaza ca mentinerea acestora nu mai este necesara.