Art. 94. Supravegherea condamnatului

(1) Pe durata termenului de supraveghere, datele prevazute in art. 93 alin. (1) lit. c)- e) se comunica serviciului de probatiune.

(2) Supravegherea executarii obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), alin. (3) si alin. (5) se face de serviciul de probatiune. Verificarea modului de indeplinire a obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. c) si lit. d) se face de organele abilitate, care vor sesiza serviciul de probatiune cu privire la orice incalcare a acestora.

(3) Serviciul de probatiune va lua masurile necesare pentru a asigura executarea obligatiilor prevazute in art. 93 alin. (2) lit. a) si lit. b), precum si alin. (3) intr-un termen cat mai scurt de la data ramanerii definitive a hotararii de condamnare.

(4) Pe durata termenului de supraveghere, serviciul de probatiune are obligatia sa sesizeze instanta, daca:
a) au intervenit motive care justifica fie modificarea obligatiilor impuse de instanta, fie incetarea executarii unora dintre acestea;
b) persoana supravegheata nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa, in conditiile stabilite, obligatiile care ii revin;
c) persoana supravegheata nu a indeplinit obligatiile civile stabilite prin hotarare, cel mai tarziu cu 3 luni inainte de expirarea termenului de supraveghere.