Art. 96. Revocarea suspendarii executarii pedepsei sub supraveghere

(1) Daca pe parcursul termenului de supraveghere persoana supravegheata, cu rea-credinta, nu respecta masurile de supraveghere sau nu executa obligatiile impuse ori stabilite de lege, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(2) Daca pana la expirarea termenului de supraveghere persoana supravegheata nu indeplineste integral obligatiile civile stabilite prin hotarare, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, afara de cazul in care persoana dovedeste ca nu a avut nicio posibilitate sa le indeplineasca.

(3) Daca pedeapsa amenzii care a insotit pedeapsa inchisorii in conditiile art. 62 nu a fost executata si a fost inlocuita cu pedeapsa inchisorii potrivit art. 63 alin. (2) sau art. 64 alin. (5) si alin. (6), instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei, la care se adauga pedeapsa inchisorii care a inlocuit amenda.

(4) Daca pe parcursul termenului de supraveghere cel condamnat a savarsit o noua infractiune, descoperita pana la implinirea termenului si pentru care s-a pronuntat o condamnare la pedeapsa inchisorii, chiar dupa expirarea acestui termen, instanta revoca suspendarea si dispune executarea pedepsei.

(5) Pedeapsa principala pentru noua infractiune se stabileste si se executa, dupa caz, potrivit dispozitiilor referitoare la recidiva sau la pluralitatea intermediara.

(6) Daca infractiunea ulterioara este savarsita din culpa, instanta poate mentine sau revoca suspendarea executarii pedepsei sub supraveghere. in cazul revocarii, dispozitiile alin. (1), alin. (4) si alin. (5) se aplica in mod corespunzator.