Comisia Europeană ia măsuri în vederea promovării securității și a sănătății în muncă la nivelul UE

11 ianuarie 2017 UE

Comisia Europeană a lansat o nouă inițiativă menită să îmbunătățească sănătatea și securitatea lucrătorilor.

Noua inițiativă a Comisiei are ca scop să ofere lucrătorilor o protecție mai bună împotriva cancerului cauzat de condițiile de muncă, să sprijine întreprinderile, în special IMM-urile și microîntreprinderile, în eforturile lor de a respecta cadrul legislativ existent și să pună un accent mai mare pe rezultate, în detrimentul birocrației.

Comisia va lua următoarele măsuri esențiale:

  • Stabilirea limitelor de expunere sau alte măsuri privind șapte substanțe chimice cancerigene suplimentare. Pe lângă faptul că va fi benefică pentru sănătatea lucrătorilor, această propunere stabilește și un obiectiv clar privind evitarea expunerii pentru angajatori și pentru autoritățile responsabile cu aplicarea legii.
  • Sprijinirea întreprinderilor, în special a întreprinderilor mici și a microîntreprinderilor, în eforturile lor de a respecta normele în materie de sănătate și de securitate. S-a demonstrat că mai mult de o treime dintre microîntreprinderi nu evaluează riscurile la locul de muncă. Prin urmare, Comisia a publicat un document de orientare pentru angajatori, care conține sfaturi practice menite să faciliteze evaluarea riscurilor și să o facă mai eficientă. Acest document include recomandări cu privire la modul de abordare a riscurilor tot mai mari în materie de securitate și de sănătate în muncă, cum sunt riscurile psihosociale, riscurile ergonomice sau cele legate de îmbătrânire.
  • Comisia va colabora cu statele membre și cu partenerii sociali pentru a elimina sau a actualiza normele învechite în următorii doi ani, cu scopul de a simplifica și de a reduce sarcina administrativă, continuând totodată să garanteze protecția lucrătorilor. Această modernizare ar trebui, de asemenea, să contribuie la îmbunătățirea aplicării legislației pe teren.

Cuvinte cheie: > >

Comentarii