Comisia Europeană propune modificarea sistemului de TVA în UE

6 octombrie 2017 UE

Comisia Europeană a prezentat miercuri, 4 octombrie, un pachet legislativ prin care propune modificarea fundamentală a sistemului de TVA actual, prin impozitarea vânzărilor de bunuri dintr-o țară a UE în alta în același mod ca a vânzărilor de bunuri în interiorul unui stat membru. Astfel va fi creat un nou sistem de TVA definitiv pentru UE.

Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă, a afirmat: „La douăzeci și cinci de ani de la crearea pieței unice, companiile și consumatorii se confruntă în continuare cu 28 de regimuri diferite de TVA atunci când desfășoară activități transfrontaliere. Infractorii, și poate chiar teroriștii, profită de prea mult timp de aceste lacune, săvârșind fraude care cauzează pierderi de 50 de miliarde EUR pe an. Acest sistem anacronic bazat pe frontierele naționale trebuie înlocuit! Până în 2022, ar trebui ca statele membre să considere operațiunile transfrontaliere legate de TVA drept operațiuni naționale, în cadrul pieței noastre interne. Se preconizează că propunerea va reduce fraudele transfrontaliere în domeniul TVA cu aproximativ 80%. În același timp, aceasta va ușura sarcinile întreprinderilor europene care desfășoară operațiuni transfrontaliere, reducând birocrația și simplificând procedurile legate de TVA. Pe scurt: este o veste bună pentru întreprinderi, pentru consumatori și pentru bugetele naționale și o veste proastă pentru evazioniști.”

Patru principii fundamentale ale unui nou spațiu unic definitiv pentru TVA în UE:

Combaterea fraudei: Se va percepe TVA în cadrul comerțului transfrontalier între întreprinderi. În prezent, acest tip de comerț este scutit de TVA, ceea ce creează o lacună ușor de exploatat de întreprinderile lipsite de scrupule pentru a colecta TVA și a dispărea mai apoi fără a vărsa banii către autoritățile fiscale.

Ghișeul unic: Datorită „ghișeului unic”, întreprinderile care efectuează vânzări transfrontaliere își vor putea îndeplini mai ușor obligațiile de plată a TVA. Comercianții vor putea să facă declarații și plăți prin intermediul unui singur portal online în propria limbă și conform acelorași norme și formulare administrative ca și în țara lor de origine. Statele membre își vor plăti TVA reciproc în mod direct, așa cum se întâmplă deja pentru toate vânzările de servicii electronice.

Mai multă coerență: Trecerea la principiul „destinației”, conform căruia TVA finală este întotdeauna plătită în statul membru al consumatorului final și este percepută la cota aplicată de statul membru respectiv. Acesta este un angajament mai vechi al Comisiei Europene, sprijinit de statele membre. Principiul este deja în vigoare pentru vânzarea de servicii electronice.

Mai puțină birocrație: Simplificarea normelor privind facturarea va permite vânzătorilor să întocmească facturi în conformitate cu normele din țara lor de origine chiar și în cazul operațiunilor transfrontaliere. Întreprinderile nu vor mai fi nevoite să întocmească o listă de operațiuni transfrontaliere pentru autoritatea lor fiscală (așa-numita „declarație recapitulativă”).

Propunerea introduce, de asemenea, noțiunea de persoană impozabilă atestată – o categorie de întreprinderi de încredere, care vor beneficia de norme mai simple și mai rapide.

Această propunere legislativă va fi trimisă statelor membre în cadrul Consiliului pentru aprobare și Parlamentului European pentru consultare. Comisia va continua această inițiativă în 2018 cu o propunere juridică detaliată în vederea modificării Directivei privind TVA la nivel tehnic, astfel încât regimul definitiv de TVA propus să fie pus în aplicare fără probleme.

Cuvinte cheie: >

Comentarii