Comisia propune măsuri tehnice finale ale normelor UE privind TVA

26 mai 2018 UE

Comisia Europeană a prezentat vineri, 25 mai 2018, modificările detaliate de natură tehnică ale normelor UE privind taxa pe valoarea adăugată (TVA). Modificările respective completează restructurarea recent propusă a sistemului în scopul de a consolida rezistența acestuia la tentativele de fraudă.

Simplificarea modului în care bunurile sunt impozitate

În actualul sistem de TVA, comerțul cu bunuri între întreprinderi este împărțit în două tranzacții: o vânzare scutită de TVA în statul membru de origine și o achiziționare taxabilă în statul membru de destinație. Propunerea pune capăt acestei separări artificiale a unei tranzacții comerciale unice. După aprobare, modificările cuprinse în normele în materie de TVA vor defini comerțul transfrontalier de bunuri ca o „livrare unică impozabilă”, ceea ce va garanta faptul că bunurile vor fi impozitate în statul membru în care se încheie transportul – așa cum ar fi de altfel normal. Frauda în materie de TVA ar urma să fie redusă astfel în mod semnificativ.

Un singur portal online („ghișeu unic”) pentru comercianți

Modificările ar urma să introducă dispozițiile necesare pentru a institui un portal online sau un „ghișeu unic”, astfel încât toți comercianții din UE angajați în schimburile între întreprinderi (B2B) să își gestioneze fără probleme aspectele legate de TVA. Acest sistem va fi, de asemenea, disponibil pentru societățile din afara UE care doresc să efectueze vânzări către alte întreprinderi din Uniune și care s-ar vedea, altfel, obligate să se înregistreze în scopuri de TVA în fiecare stat membru. După intrarea în vigoare a noului sistem, aceste întreprinderi vor trebui doar să desemneze un intermediar în UE care să se ocupe de TVA în numele lor.

Mai puțină birocrație

Modificările reconfigurează caracterul de autosupraveghere al TVA și vor reduce numărul de etape administrative care trebuie să fie urmate de către întreprinderi atunci când efectuează vânzări către societăți din alte state membre. Obligațiile de raportare specifice legate de regimul tranzitoriu al TVA nu vor mai fi necesare pentru comerțul cu bunuri. Facturarea suplimentară în ceea ce privește schimburile comerciale din UE va fi guvernată de normele din statul membru al vânzătorului, ceea ce ar trebui să reducă povara administrativă pentru acesta.

Vânzătorul este, de regulă, responsabil pentru colectarea TVA-ului

Vânzătorul este cel care ar trebui să perceapă TVA-ul datorat pentru vânzarea de bunuri către un client din altă țară a UE, la cota stabilită de statul membru de destinație. Numai în cazul în care clientul este o persoană impozabilă atestată (și anume, un contribuabil fiabil, recunoscut ca atare de către administrația fiscală), persoana care achiziționează bunurile este supusă obligației de plată a TVA-ului.

Cuvinte cheie: >