Consecinţele stării de beție asupra individualizării pedepsei

12 decembrie 2017 Drept Penal Jurisprudenta

„Starea de beţie avansată, astfel cum a fost semnalată de inculpat, stare în care se afla la momentul comiterii faptelor de ultraj, nu poate fi invocată, în mod eficient, ca o apărare. Astfel, intoxicaţia autoindusă cu alcool nu se poate constitui într-o circumstanţă atenuantă sau într-o apărare eficientă pentru inculpat cu consecinţe pozitive asupra individualizării pedepsei, întrucât această acţiune, de intoxicare cu alcool s-a desfăşurat în condiţiile unei voinţe libere, cauza acesteia situându-se la un moment în care autorul dispunea în mod liber de voinţa sa.

Aşadar, ne aflăm în situaţia unei actio libera in causa, care nu poate fi văzută decât ca un reproş adus inculpatului întrucât tocmai această stare, la care acesta a contribuit în mod intenţionat, a condus la un comportament antijuridic, respectiv la comiterea unei fapte prevăzute de legea penală.

Prin urmare, întrucât starea de intoxicaţie voluntară invocată de petent şi confirmată de probele administrate în cauză, nu îndeplineşte condiţiile cauzei de neimputabilitate dar nici condiţiile pentru a fi reţinută ca circumstanţă agravantă judiciară, atunci aceasta va fi avută în vedere în procesul de individualizare a pedepsei în interiorul limitelor de pedeapsă.” (Judecătoria Sectorului 2 București, Sentinţa penală nr. 173/16.03.2016, definitivă, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii