Consiliul UE: România nu a luat măsuri eficace pentru corectarea unei abateri bugetare semnificative

6 decembrie 2017 UE

La 5 decembrie 2017, Consiliul UE a adoptat o decizie de stabilire a faptului că România nu a luat măsuri eficace în vederea corectării unei abateri bugetare semnificative.

Consiliul a emis o nouă recomandare, revizuind o recomandare deja adresată României în temeiul „procedurii aplicabile abaterilor semnificative” a UE.

România este responsabilă pentru o abatere semnificativă de la traiectoria de ajustare convenită în vederea atingerii obiectivului său bugetar pe termen mediu.

Atât obiectivul pe termen mediu, cât și procedura aplicabilă abaterilor semnificative fac parte din componenta preventivă a Pactului de stabilitate și de creștere, cadrul de reglementare fiscală al UE. Componenta preventivă se axează pe soldurile structurale, mai exact pe soldurile bugetare, ținându-se cont de factori ciclici, punctuali și bugetari. În acest fel, se izolează impactul acțiunilor guvernamentale discreționare în materie de politici și al cheltuielilor pentru plata dobânzilor.

Conform previziunilor economice din toamna anului 2017 ale Comisiei, se preconizează că soldul structural al României s-a deteriorat cu 1,1 % din PIB în 2017.

Această deteriorare este contrară îmbunătățirii structurale de 0,5 % din PIB, recomandată de Consiliu în iulie 2017. Există riscul ca această situație să genereze un deficit estimat la 3,3 % din PIB în 2017 – peste valoarea de referință a UE pentru deficitele publice – ceea ce va atrage deschiderea unei proceduri aplicabile deficitelor excesive în cadrul componentei corective a Pactului.

În plus, creșterea cheltuielilor publice primare nete ale României s-a situat la 4,9 % din PIB în 2017, cu mult peste nivelul de referință în materie de cheltuieli de 3,3 % stabilit de Consiliu.

Consiliul solicită adoptarea unor măsuri care să asigure o creștere nominală a cheltuielilor publice primare nete de maximum 3,3 % în 2018, ceea ce reprezintă o ajustare structurală anuală de cel puțin 0,8 % din PIB. Se recomandă ca toate veniturile excepționale să fie utilizate pentru reducerea deficitului și ca măsurile de consolidare bugetară să asigure o îmbunătățire durabilă a soldului structural al bugetului general.

Consiliul a stabilit termenul de 15 aprilie 2018, până la care România să prezinte un raport privind măsurile luate ca răspuns la recomandarea sa revizuită.

Cuvinte cheie: >

Comentarii