Contestaţie în anulare. Citarea nelegală în materia insolvenţei

13 noiembrie 2017 Business Jurisprudenta

”Potrivit art. 503 alin. 1 Cod procedură civilă 2013 hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc judecata.

În materia insolvenţei, citarea şi comunicarea actelor de procedură se efectuează de regulă prin BPI conform art. 42 alin.1 din Legea nr.85/2014.

De la regula citării şi comunicării actelor prin BPI legiuitorul a prevăzut excepţia comunicării actelor de procedură anterioar deschiderii procedurii şi notificarea deschiderii procedurii, care se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă (art. 42 alin.3) şi excepţia primei citări şi comunicări a actelor de procedură către persoanele împotriva cărora se introduce o acţiune în temeiul Legii insolvenţei ulterior deschiderii procedurii, care se realizează potrivit prevederilor Codului de procedură civilă şi prin BPI (art. 42 alin.4).

Atât regula, cât şi excepţiile prevăzute în articolul 42, sunt aplicabile pentru judecata în primă instanţă. Pentru judecata în apel, s-a prevăzut, în mod expres, în art. 43 alin.2, că  citarea apelanţilor, a administratorului judiciar/ lichidatorului şi a intimaţilor  şi comunicarea deciziilor pronunţate se fac prin BPI.

Lipsa citării potrivit Codului de procedură civilă pentru termenul de judecată a apelului nu reprezintă citarea nelegală pentru a atrage incidenţa art. 503 alin.1 Cod procedură civil, în condiţiile în care citarea pentru termenul când a avut loc judecata în apel s-a realizat prin BPI.” (Curtea de Apel Craiova, Decizia civilă nr. 513/2017, portal.just.ro)

Cuvinte cheie: > > >

Comentarii