Contestație la executare. Dovada proprietății autoturismului sechestrat

26 august 2016 Drept Civil Jurisprudenta

Dovada proprietății autoturismului nu se face cu înregistrarea cumpărătorului la organele fiscale, ci cu înregistrarea de la serviciul public comunitar regim permise și înmatriculare a vehiculelor.

”În speță este contestată măsura luată prin procesul verbal de sechestru referitor la autovehiculul marca SKODA.

În drept, instanța are în vedere dispoziția în materie, a Codului de procedură civilă, la data luării măsurii-29.05.2015, astfel conform art.740 Cod procedură civilă – sechestrarea autovehiculelor.

În fapt, executorul a primit în 25.02.2015 de la Serviciul Permise de Conducere și Înmatriculare Auto Brașov un tabel cuprinzând datele de identificare pentru autovehiculele înmatriculate și pentru cele radiate pe numele și de pe numele societății contestatoare, astfel din înscrisul de la fila 359 dosar execuțional se observă că auto marca Skoda este înmatriculat pe numele societății.

Contestatoarea subliniază că a vândut mașina și depune factura fiscală x/27.10.2014 cumpărătoare fiind CD, născută în 19.12.1991, care domiciliază la aceeași adresă unde societatea își are sediul, conform fișei depuse la fila 10 dosar. Fără legătură directă cu obiectul contestației, se observă că vânzarea bunului a avut loc după data încuviințării executării silite.

S-a depus certificatul de atestare fiscală emis de Primăria Comunei Tărlungeni din 26.11.2014-fila 9.

Referitor la acest certificat, în ce privește susținerea contestatoarei conform căreia executorul nu a observat că mașina nu poate fi sechestrată deoarece nu se mai află în proprietatea societății și s-a deschis rol fiscal pe numele cumpărătoarei, instanța reține dispozițiile art.11 din OUG 195/2002 – Proprietarii de vehicule sau deținătorii mandatați ai acestora sunt obligați să le înmatriculeze sau să le înregistreze, după caz, înainte de a le pune în circulație, conform prevederilor legale. (2) Înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulație până la scoaterea definitivă din circulație a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiții, potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, și presupune următoarele operațiuni: a) înscrierea în evidențele autorităților competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de către primul proprietar; b) transcrierea în evidențele autorităților competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul. (3) Operațiunile prevăzute la alin. (2) se realizează pe baza datelor de identificare ale vehiculului și ale proprietarului și condiționează eliberarea de către autoritățile competente, potrivit legii, a unui certificat de înmatriculare, precum și a plăcuțelor cu numărul de înmatriculare atribuit și transcrierile necesare în certificatul de înmatriculare și în cartea de identitate a vehiculului. (4) În cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidențele autorităților competente simultan cu menționarea încetării calității de titular al înmatriculării a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operațiuni și emiterea unui nou certificat de înmatriculare, noul proprietar este obligat să solicite autorității competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobândirii dreptului de proprietate asupra vehiculului. (10) Proprietarul sau deținătorul mandatat al unui vehicul este obligat să solicite autorității competente înscrierea în certificatul de înmatriculare sau de înregistrare a oricărei modificări a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, după caz, ale proprietarului, în termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.

Prin urmare, așa cum OUG prevede, dovada proprietății auto nu se face cu înregistrarea cumpărătorului la organele fiscale.

La organele competente și anume Serviciul Permise Auto și Înmatriculări Brașov, mașina sechestrată este înmatriculată pe numele societății, deci dovada proprietății este făcută, așa cum OUG 195/2002 prevede, cu adresa emisă de acest serviciu, conform căreia societatea este înregistrată ca având pe numele ei înmatriculat autovehiculul.

Contestatoarea pare a se contrazice pe sine prin promovarea contestației, pe de o parte susține că nu mai este proprietară, pe de altă parte de plânge de sechestru, în timp ce cumpărătorul rămâne în pasivitate.

În ce privește demersul executorului judecătoresc, se constată din cuprinsul procesului verbal de sechestru că au fost respectate întocmai cerințele art.740 alin.4 Cod procedură civilă: au fost obținute date de la Serviciul Auto, mașina este înmatriculată pe numele societății, s-a dispus comunicarea procesului verbal la Poliția Rutieră Brașov.

Se concluzionează așadar legalitatea măsurii contestate, prin urmare instanța va respinge contestația.” (Judecătoria Brașov, Sentința civilă nr. 10316/28 octombrie 2015, definitivă, www.rolii.ro)

Cuvinte cheie: >

Comentarii

  1. […] vanzarea bunului mobil fie el chiar si autoturism este reglementata de art 1650 si urmatoarele din codul civil. transcrierea dreptului de proprietate la serviciul public comunitare este doar pentru opozabilitate si pentru a putea circula pe drumurile publice cu autoturismul, dar daca nu procedezi astfel nu inseamna ca nu esti proprietarul masinii. Am vazut si eu specimene din astea de judecatori dar mai sus s-au rezolvat lucrurile.

    Comentariu de către iulian pe 27 noiembrie 2016 la 19:47